mantas-digital-logo

Paslaugų lygio susitarimas

Paslaugų lygio sutartimi (SLA) siekiama užtikrinti, kad tiek kliento, tiek tiekėjo lūkesčiai ir poreikiai būtų aiškiai apibrėžti ir išgirsti. SLA saugo mus visus.

Numatykite trumpą atsakymų vėlavimą el. paštu. Mes nustatome sau individualų terminą, kad užtikrintume, jog mūsų darbo laikotarpiai būtų nepertraukti.

Siekdami efektyviai patenkinti jūsų poreikius ir vykdyti esamus įsipareigojimus, prašome susisiekti su mumis bent prieš 48 valandas, geriausia – 1–2 savaites iki reikiamos darbo pateikimo datos. Svetainių projektams būtinas ilgesnis vykdymo laikas. Susisiekite likus bent 2 mėnesiams iki pageidaujamos pristatymo datos, geriausia likus 3–4 mėnesiams.

Bendraujame el. paštu ir „Google“ disku, kuriame yra visi bendrinami dokumentai. Siekdami išlaikyti efektyvumą, nenaudokite Facebook ir kitų neformalių bendravimo būdų, pvz., tekstinių pranešimų.

 

Detalės

 

0. Apibrėžimai

0.1. Paslaugos lygio sutartis (SLA): šis terminas reiškia sutarties dokumentą, kuris veikia kaip garantija. Jame išdėstomos paslaugų apimtys ir atsakomybės, sprendžiamos įvairios galimos problemos, kurios gali iškilti vykdant projektą.

0.2. Projektas: Sąvoka „projektas“ apima įvairias kūrybines pastangas, įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklus, svetaines, grafiką ar kitus dizaino ar programavimo darbus.

0.3. Įtaka: Tai reiškia aplinkybes, kai tiekėjas arba klientas atlieka veiksmus, kurie labai trukdo kitai šaliai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Įprasti pavyzdžiai apima, bet tuo neapsiribojant, nesugebėjimą greitai atsakyti į pranešimus, pvz., skambučius ar el. laiškus, kaip nurodyta šios sutarties 20 skirsnyje. Nukrypimai nuo šių lūkesčių leidžiami tik iš anksto susitarus su projekto vadovu.

0.4. Sutartis: Šių sąlygų kontekste terminas „sutartis“ reiškia teisinę sutartį, sudarytą tarp Mantas Digital ir kliento. Ši sutartis yra pagrįsta šioje paslaugų lygio sutartyje (SLA) išdėstytomis sąlygomis.

 

1. Komunikacija ir užklausos

1.1. El. laiškams taikomas 48 valandų atsakymo laikas (nebent jie laikomi skubiais, kaip aprašyta 8.9 skyriuje). Laiškai apdorojami paketais 2 kartus per dieną. Skambučiai grąžinami 1 kartą per dieną.

1.2. Mantas Digital kas savaitę planuoja projektus ir tvarkaraštį. Siekdami laikytis visiems savo Klientams pažadėtų terminų, pastarieji turi iš anksto suplanuoti savo poreikius, kad galėtų susitarti dėl abiem šalims tinkančios pristatymo datos. Išanalizavęs Kliento užklausą, Mantas Digital informuos Klientą apie kitą galimą pristatymo datą. Prašymui, kuris negali laukti šio laiko tarpo, bus taikomas padidintas valandinis įkainis, nurodytas mokesčiuose.

Grafiniai kūriniai

Prieš 2 savaites: TOBULA!

Prieš 1 savaitę: Įmanoma…

Prieš 2-3 dienas: rizikinga ir sudėtinga

Neįmanoma be viršvalandžių: tą pačią dieną (!)

Interneto svetainės kūrimas

Prieš 3-4 mėnesius: TOBULA!

Prieš 2 mėnesius: Galima…

Prieš 1 mėnesį ar mažiau: rizikinga ir sudėtinga

Neįmanoma be viršvalandžių: tą pačią savaitę (!)

1.3. Pateikdamas užklausą, klientas turi įtraukti šiuos esminius elementus, geriausia viename el. laiške arba faile:

– pageidaujama data ir (arba) absoliutus terminas

– Biudžetas arba numatomas valandų skaičius

– Prašymo kontekstas, poreikis, tikslai

– Reikalingų darbų sąrašas (jei keli)

– Taikomos techninės specifikacijos

– Pavyzdžiai, nuorodos, palyginimai

1.4. Užsakovas yra atsakingas už visas reikalingas medžiagas PRIEŠ pradedant darbą. Trūkstant dokumentų ar informacijos, būtinai atsiras papildomų vėlavimų ir kartais darbo dubliavimosi (daugiau valandų), o tai nepageidautina abiem pusėms. Įsitikinkite, kad pateikiate aiškias instrukcijas viename el. laiške su atitinkamais priedais (.zip). Taip pat patartina ir netgi pageidautina naudoti priskirtą ir bendrinamą „Google“ disko aplanką.

1.5. Tik elektroniniu paštu ar telefonu pateiktos užklausos bus svarstomos ir suplanuotos laiku. Mantas Digital pagal šios SLA sąlygas neprivalo atsakyti į neformalias „Facebook“ užklausas (asmenines) arba gautas trumpąja žinute ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

 

2. Sutartis

 

2.1. Šiame SLA pateiktos sąlygos taikomos visiems klientams, nebent raštu susitarta kitaip. Jokios kitos sutarties sąlygos netaikomos, nebent buvo pateiktas specialus rašytinis susitarimas. Esant neaiškumams tarp šių sąlygų ir sąlygų, dėl kurių Mantas Digital ir Klientas susitarė raštu, taikomos šios sąlygos.

2.2. Šis SLA bus išsiųstas el. paštu su sutartimi, naudojant žiniatinklio nuorodą. Pasirašant sutartį, Klientas taip pat sutinka su šiame SLA pateiktomis sąlygomis, nebent yra kitaip nustatyta sutartyje.

2.3. Mantas Digital pasilieka teisę kartkartėmis keisti šias sąlygas apie tai pranešdamas klientams

 

3. Komercinis pasiūlymas

3.1. Mantas Digital Klientui paprašius pateiks  pasiūlymą su apytiksle kainodara. Šie įvertinimai bus kuo tikslesni, remiantis pradin4s informacijos rinkiniu ir nurodytu revizijų skaičiumi. Tačiau galutinė projekto suma gali skirtis nuo pradinės sąmatos. Premilinari kaina, o ne galutinė, yra naudinga, kai iš pradžių negalima pagrįstai ar tiksliai nustatyti tikrosios projekto sumos. Klientas bus informuotas apie pateiktos kainos pasiūlymo pobūdį.

3.2. Darbams, atliktiems viršijant šią sąmatą, įskaitant specifikacijų pakeitimą, bus taikomi papildomi mokesčiai, kurie prieš pradedant papildomus darbus bus patvirtinti su klientu el. paštu. Išlaidos bus apmokestinamos valandiniu tarifu arba vienkartine išmoka, atsižvelgiant į susitarimą, jų atsiradimo metu arba visiškai užbaigus projektą.

3.3. Visos citatos, sąmatos, pastabos ir kiti dokumentai, kuriais dalijasi Mantas Digital ir Klientas, yra komerciškai konfidencialūs ir negali būti atskleisti trečiosioms šalims be išankstinio raštiško sutikimo.

3.4. Už užklausas, pridėtas prie projekto PO to, kai Klientas jį priims, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Jei įmanoma, atsižvelgiant į Kliento pageidaujamą laikotarpį, Klientas apie šiuos papildomus mokesčius bus informuotas el. paštu prieš pradedant darbus.

3.5. Pasiūlymai paprastai galioja 14 dienų, nebent pasiūlyme būtų nurodyta kita data.

3.6. Bet koks užstatas turi būti sumokėtas nedelsiant, o likutis – baigus darbą, gavus galutinę sąskaitą. Papildomi darbai apmokami iš karto, prieš pradedant darbą.

 

4. Darbo pradžia

4.1. Klientas sutinka pateikti raštišką pasiūlymo patvirtinimą el. paštu prieš pradedant bet kokį darbą kaip susitarimo tarp Kliento ir Manto Digital pareiškimą dėl minėtame pasiūlyme aprašytų darbų. Elektroninio pašto laiškas yra oficialus parašas.

 

5. Trečiųjų šalių naudojimas

 

5.1. Mantas Digital prireikus gali veikti kaip Kliento agentas ir tiesiogiai arba per tarpininką paprašyti kito rangovo ir (arba) tiekėjo (toliau – trečioji šalis (-ys)) atlikti tam tikrus projekto aspektus.

5.2. Mantas Digital apmokės tokių Trečiųjų šalių išlaidas, Klientui sutikus, o vėliau jas apmokės Klientas.

5.3. „Mantas Digital“ imsis visų pagrįstų atsargumo priemonių, kad pasirinktų ir nurodytų trečiąją šalį. Tačiau „Mantas Digital“ nekontroliuos trečiųjų šalių veiklos, todėl neprisiima jokios atsakomybės už tokio trečiosios šalies rangovo Klientui suteiktas paslaugas ar už klaidas ar praleidimus jų darbe ar gaminiuose. (pvz., pristatymo laikas).

 

6. Variacijos

6.1 Į fiksuotos kainos pasiūlymo specifikaciją įtrauktų darbų, kurie nebuvo atlikti, vertė bus vertinama savarankiškai ir išskaičiuojama iš galutinės projekto sumos.

6.2 Darbai, papildomi fiksuotos kainos sąmatoje, bus įvertinti ir pridedami prie galutinės projekto sumos ir turi būti apmokėti prieš pradedant papildomus darbus.

 

7. Prekės ženklo ir grafinio dizaino paslaugos

 

7.1. Visoms grafinio dizaino paslaugoms, kurios apima spaudos ir interneto grafiką, apskaičiuojama sąmata ir pateikiama Klientui.

7.2. Jei apmokėjus neapmokėtą sąskaitą prireiks projekto pakeitimų, papildomi mokesčiai bus patvirtinti su klientu ir klientui bus išrašyta sąskaita už atliktus darbus.

7.3. Po pirminės diskusijos dėl prekės ženklo išdėstymo, klientui bus pateikta sąmata, kurioje išsamiai aprašoma paslaugų teikėjo supratimas apie kliento poziciją, dizaino kryptis (kaip aptarta) ir numatomos išlaidos.

7.4. Jei klientas paprašys didelių pakeitimų ir modifikacijų, kurios neatitinka patvirtintos sutarties, bus taikomi papildomi mokesčiai. Apie šias papildomas išlaidas Klientas bus informuotas el.paštu iki papildomų darbų pradžios.

 

8. Interneto svetainės

 

8.1. Visoms interneto dizaino, programavimo ir serverių paslaugoms apskaičiuojama sąmata ir pateikiama Klientui.

8.1. Jei yra reikšmingų pakeitimų ir atnaujinimų, viršijančių pradines specifikacijas ir sąmatas, tai bus laikomos papildomomis išlaidomis ir bus atitinkamai nurodyta. Elementams, įtrauktiems į svetainės specifikacijas PO kliento patvirtinimo, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, tačiau klientas apie šiuos papildomus mokesčius bus informuotas el. paštu prieš pradedant darbą.

8.3. Atkreipkite dėmesį, kad kuriant žiniatinklio pobūdį, projekto apimtis dažnai didėja. Atsižvelgiant į tai, pradinės specifikacijos ir sąmatos gali keistis, todėl paslaugų teikėjas ragina visus Klientus į savo interneto projekto biudžetą įtraukti nenumatytų atvejų, kad būtų padengti nenumatyti darbai ir su jais susijusios išlaidos. Paslaugų teikėjas informuos ir aptars bet kokius specifikacijų ar kainos pakeitimus su Klientu el. paštu, prieš pradėdamas papildomus darbus.

8.4. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę imti dienos įkainį už teksto rašymą ar įvedimą į svetainę, nebent įtraukta į citatą.

8.5. Paslaugų teikėjas pasiūlys Klientams trečiųjų šalių paslaugas, kad pagerintų jų svetainių veikimą arba sutaupytų kliento kaštų. „Mantas Digital“ į pasiūlymą gali įtraukti šių trečiųjų šalių paslaugų konfigūravimą ir priežiūrą. „Mantas Digital“ neatsako Klientui už trečiųjų šalių vykdomą tokių paslaugų teikimo nutraukimą, nevykdymą ar atšaukimą.

8.6. Mantas Digital susitars su Klientu dėl pagalbos trukmės ir ji bus detalizuota pirminėje pasiūlyme, paprastai kas mėnesį nepertraukiamai apibrėžtu valandų skaičiumi.

8.7. Pagalba pasiekiama: nuo 10:00 iki 18:00 nuo pirmadienio iki penktadienio.

El. laiškai, gauti po darbo valandų, bus renkami, tačiau negalime garantuoti jokių veiksmų iki kitos darbo dienos. Paramos prieinamumas yra saistomas (8.8 – 8.9) punktuose nustatytų sąlygų.

8.8. Klientai, turintys SLA, galės registruoti klaidas savo svetainėje arba prašyti turinio atnaujinimų, kurių jie nekontroliuoja. Visi prašymai turi būti siunčiami el. paštu hi@mantasdigital.com. Kitur išsiųstoms paraiškoms toliau nurodytas atsakymo laikas nebus taikomas. Jei „Mantas Digital“ mano, kad užklausa nepatenka į palaikymo sutarties taikymo sritį, jis informuos Klientą ir aptars užklausą kaip papildomą plėtrą ir pasiūlys sprendimą bei kainą. Darbas pagal tokį prašymą nebus vykdomas tol, kol nebus susitarta su Klientu dėl papildomų išlaidų ir metodo.

8.9. Atsakymo laikas: Mantas Digital visas užklausas klasifikuos kaip vieną iš toliau nurodytų, todėl kiekviena sieks jas išspręsti per nurodytą laiką:

Skubus: klaida, dėl kurios svetainė tapo neaktyvi arba tokios būklės, kad Klientas daro didelę žalą prekės ženklui. Pavyzdžiui. jei mokėjimo būdas leidžia vartotojams apmokėti be mokėjimo arba kontaktinės formos nesukelia el. laiškų klientui ir taip praranda užklausas. Terminas: 1 darbo diena.

Didelis: klaida, dėl kurios Klientas praranda tiesiogines pajamas, bet nelaikoma „skubiu“.  2 darbo dienos.

Įprasta: klaida, kuri trukdo įprastam naudotojui, bet tiesiogiai nepraranda Kliento pajamų. Pristatymo laikas: 10 darbo dienų.

Žemas: klaida, kuri netrukdo įprastam naudotojui. Pristatymo laikas: 14 darbo dienų.

 

9. Autorių teisės

 

9.1. Projekto kūrimo metu: Darbiniai failai ir Projektų šaltinio kodas išlieka Mantas Digital intelektine nuosavybe ir negali būti kopijuojami bei naudojami jokiai kitai šaliai be Mantas Digital sutikimo.

9.2. Mantas Digital turi autorių teises, kol bus apmokėta galutinė sąskaita. Sumokėjus, autorinės teisės automatiškai perduodamos klientui.

9.3. Visi kliento pateikti vaizdai, t.y. jo patalpų, darbuotojų ir verslo nuotraukos, taip pat visi rašytiniai tekstai priklauso klientui ir yra saugomos jo autorių teisių.

9.4. Paslaugų teikėjas pakartotinai nenaudos Kliento rašytinio turinio ar vaizdų, kuriuos pateikė Klientas be aiškaus Kliento leidimo.

9.7. Mantas Digital pasilieka teisę naudoti Projektus savireklamos tikslais: Portfeliui, Instagram, Facebook ir kt.

 

10. Valandiniai mokesčiai

10.1. Mantas Digital apmokestins visas valandas už paslaugas, kurios nėra įtrauktos į jokią ankstesnę kainą. Sąskaita bus apskaičiuojama pagal standartinį valandinį įkainį, nebent buvo raštu susitarta dėl kitokio valandinio įkainio. Atkreipkite dėmesį, kad naudotojo patirties (UX) konsultavimo mokesčiai skiriasi nuo grafinio ir interneto dizaino mokesčių.

10.2. Paslaugų teikėjas peržiūrės ir gali padidinti savo standartinį valandinį įkainį kasmet, o Klientai bus informuoti el. paštu arba telefonu.

10.3. Visos užklausos bus apmokestinamos mažiausiai už 15 minučių, kas 1 minutę.

 

11. Patvirtinimas

11.1. Klientas visada gaus skaitmeninį darbo įrodymą (pvz. projekto nuorodą ar laikinus prisijungimus), kad galėtų patvirtinti projektą.

11.2. Išsamią ataskaitą galima peržiūrėti, tačiau gali reikėti papildomų mokesčių ir užtrukti ilgiau.

11.3. Klientai turi patvirtinti projektus teigiamai atsakydami į Manto Digital atsiųstą laišką, atidžiai patikrinę, ar projektui nereikia papildomų modifikacijų.

11.4. Labai svarbu, kad klientas prieš siųsdamas patvirtinimą atidžiai peržiūrėtų ir patikrintų darbą. Paslaugų teikėjas nebus laikomas atsakingas už klaidas, kurias patvirtino klientas.

11.5. Po patvirtinimo, jei klientui reikės papildomų pakeitimų, gali atsirasti vėlavimų ir papildomų mokesčių.

11.6. Jei patvirtintas failas jau buvo pradėtas gaminti tuo metu, kai klientas reikalauja pakeisti, klientas turi sumokėti visas nurodytas gamybos sąnaudas ir tą papildomą sumą, kad naujas failas būtų pradėtas gaminti.

11.7. Mantas Digital visas prekes pristatys el. paštu, jei nenurodyta kitaip.

11.8. Bet kokias papildomas išlaidas, susijusias su prašymu dėl alternatyvaus pristatymo būdo, padengia Klientas.

 

12. Mokymas

12.1. Ši paslauga apima Kliento mokymus atnaujinti tam tikras jo svetainės dalis per turinio valdymo platformą.

12.2. Šią pamoką privačiai siūlo Mantas Digital ir ji gali būti įtraukta arba ne, priklausomai nuo pradinės sutarties.

12.3. Mokymas apima 1 valandą pokalbio arba pagalbos el. paštu, jeigu nebuvo susitarta kitaip. Bet kokia papildoma pagalba telefonu ar paslauga standartiniu valandiniu tarifu bus apmokestinta.

 

13. Web Hosting

13.1. Klientai gali lanksčiai rinktis tarp mūsų vidinių serverių sprendimų arba pasirinkti trečiųjų šalių serverių paslaugas. Kai kurie mūsų serverių planai apima neribotą vietą diske ir pralaidumą, kurį leidžia mūsų partnerystė su trečiųjų šalių teikėjais.

13.2. Mažai tikėtinu atveju, įvykus kietojo disko ar kitam techniniam gedimui, bus atkurta paskutinė prieinama atsarginė kopija.

13.3. Tuo atveju, jei klientas norės perkelti savo svetainę ir (arba) SQL serverio duomenų bazę į kitą serverį, palaikomą kitos šalies, „Mantas Digital“ visapusiškai bendradarbiaus su sąlyga, kad visos neapmokėtos sumos bus sumokėtos iš anksto, su sutartu mokesčiu. 

13.4. Tuo atveju, jei Klientui prireiks pagalbos ištaisyti situaciją savo svetainėje, kuri nėra techninis gedimas, sukeltas Mantas Digital ar hostingo įmonės, laikas bus apmokestintas iš Kliento standartiniu valandiniu įkainiu, kuris bus iš anksto suderintas. su Klientu.

 

14. El. paštas

1. Mantas Digital gali susikurti klientų el. pašto paskyras su serverio teikiama el. pašto paslauga. Tai dažniausiai įskaičiuota į svetainės kainą. Norėdami pasiekti el. paštą skirtinguose įrenginiuose, peradresatoriai gali būti sukonfigūruoti taip, kad jie prijungtų kitas paskyras. Į diegimo mokestį paprastai įtraukiamas 1 nemokamas el. paštas.

14.2. Mantas Digital neprisiima jokios atsakomybės Klientui už bet kokį el .pašto paslaugos teikimo nutraukimą ar nutraukimą.

14.3. Mantas Digital išspręs visas problemas, apie kurias klientas praneš savo el. Jei problema kyla dėl „Manto Digital“ klaidos, iš kliento nebus imamas joks mokestis. Jei problema kyla ne dėl mūsų klaidos, klientas apmokestinamas pagal valandinius įkainius.

 

15. Paieškos sistemos

15.1. „Mantas Digital“ apima pagrindines SEO paslaugas kuriant svetaines, kad jos gerai veiktų su paieškos sistemomis, ir bendradarbiaus su klientais bei redaktoriais, siekdamas aukštų reitingų pagal atitinkamas raktinių žodžių frazes.

15.2. Mantas Digital neprisiima jokios atsakomybės klientui už faktinius gautus reitingus arba tai, kaip šie reitingai gali skirtis laikui bėgant.

 

16. Atsiskaitymas

 

16.1. Pagal Sutarties sąlygas mokėjimas atliekamas dviem dalimis (a ir b), nebent pasiūlymo etape pagal 16.3 punktą nurodyta kitaip:

50% viso sąmatos likučio, kad būtų galima pradėti darbus
Visas galutinis likutis bus sumokėtas per 7 dienas nuo projekto užbaigimo ir pasirašymo. Jei to nepadarysite, metinės palūkanos bus 20% nuo visos mokėtinos sumos.
16.2. Sąskaitos faktūros apmokamos gavus, taikomas 14 dienų atidėjimo laikotarpis nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.

16.3. Mantas Digital citatoje nurodys, kaip bus atsiskaitoma už projektą. Dideli projektai gali būti suskirstyti į keletą mėnesinių tarpinių sąskaitų faktūrų ir galutinę sąskaitą faktūrą užbaigus darbus.

16.4. Atsiskaityti Mantas Digital galima banko pavedimu arba kreditine kortele. Gali prireikti papildomų mokesčių, norint apmokėti sąskaitą dalimis ir (arba) apmokėti sąskaitą, viršijančią 1000 EUR kreditine kortele.

16.5. Ypatingomis aplinkybėmis, kai Mantas Digital ir klientas susitarė dėl kitokių nei 16.1 punkte nurodytų kredito sąlygų, visos sąskaitos turi būti apmokėtos iš karto sąlygose nurodytomis datomis.

16.6. Nesumokėjus po 14 dienų ir kelis kartus priminus, Mantas Digital pasilieka teisę: 1) nutraukti paslaugas 2) išsiųsti oficialų pranešimą 3) išsiųsti išieškojimo tarnybai.

16.7. Pagal sutarties sąlygas, kol nebus gautas pilnas apmokėjimas, visi darbai yra Manto Digital intelektinė nuosavybė. Jai taikomos autorių teisės, todėl klientui gali būti taikomos įvairios sankcijos, jei jis ir toliau naudosis be raštiško leidimo.

 

17. Įvykdymas

 

17.1. Mantas Digital imsis visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, jog nurodyta Kliento specifikacija veiktų taip, kaip numatyta.

17.2. Tuo atveju, jei klientas praneš, kad kuri nors specifikacijos dalis neveikia tinkamai dėl Mantas Digital klaidos, „Mantas Digital“ ištirs ir imsis korekcinių veiksmų klientui neapmokant.

17.3. Klientui pranešus apie problemą, kuri neatitinka projekto specifikacijų, „Mantas Digital“ ištirs ir išsiųs klientui ataskaitą bei, jei reikia, kainą už papildomų darbų, reikalingų problemai išspręsti, atlikimą. Darbai gali prasidėti tik klientui patvirtinus ataskaitą ir patirtas papildomas išlaidas.

17.4. Jei klientas turi arba pasiekia savo svetainės kodų failus ir pats atlieka pakeitimus arba keičia nustatymus savo turinio valdymo sistemoje, SLA netenka galios. Bus apmokestinami bet kokie vėlesni darbai, skirti pašalinti kilusias problemas ir atkurti svetainę į ankstesnę būseną.

 

18. Žala

 

18.1. Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės prieš klientą už bet kokį projekto užbaigimo vėlavimą, jei tai buvo trečiosios šalies ar kliento veiksmų pasekmė.

18.2. Paslaugų teikėjas neprisiima Klientui jokios atsakomybės už bet kokios Klientui sukurtos/sukonfigūruotos interneto svetainės, duomenų bazės ar kito subjekto/paslaugos atlikimą, klientui gavus darbo rezultatus.

 

19. Privatumo politika

 

19.1. Paslaugų teikėjas naudos Kliento informaciją tik teikdamas Klientui paslaugas ir produktus, kreditų tikrinimo ir rinkos tyrimų tikslais.

 

20. Nutraukimas

 

20.1. Klientui tapus nemokiam arba likvidavus, paslaugų teikėjas nutraukia sutartį su užsakovu ir apmokestina visą iki tos datos atliktų projekto darbų vertę bei sustabdo visas neįvykdytas paslaugas.

20.2. Tuo atveju, kai klientas turi įtakos projekto sutarties vykdymo eigai, Mantas Digital turi teisę raštu įspėti užsakovą apie sutarties nutraukimą prieš 14 dienų. Klientui nepašalinus patirtų nepatogumų per 14 dienų įspėjimo terminą, Mantas Digital turi teisę nutraukti sutartį. Paslaugų teikėjas išrašys Klientui sąskaitą už visą iki šiol atliktų darbų vertę.

20.3. Tuo atveju, jei Mantas Digital per 30 dienų bandė susisiekti su Klientu (bet kokiu būdu) daugiau nei du kartus nesėkmingai, tai gali būti laikoma Klientu, turinčiu įtakos Projekto eigai, todėl paslaugų teikėjas pasilieka teisę nutraukti sutartį ir išrašyti Klientui sąskaitą faktūrą arba sustabdyti sutarties galiojimą iki nurodytos datos, kuri bus išsiųsta Klientui. Klientui nesusisiekus su paslaugų teikėju iki nurodytos datos, paslaugų teikėjas nutraukia sutartį ir apmokestina klientą 80% visos projekto kainos, arba už faktiškai atliktus darbus, jeigu buvo atlikta daugiau nei 80%. Jei nesumokėsite per 30 dienų, bus taikomos aukščiau nurodytos mokėjimo baudos.

20.4. Apie bet kokį projekto nutraukimą priešingajai šaliai turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki sutarties nutraukimo.